Endoscoop testsysteem

De LightControl is een testsysteem voor endscopen, specifiek ontworpen voor de centrale sterilisatieafdeling om endoscopen te testen alvorens deze gebruikt worden in de OK. Het intelligente systeem is geschikt voor het testen van een breed scala aan endoscopen, waarbij het testen een duidelijke indicatie geeft of de endoscoop wel of niet gebruikt mag worden.

IDpartners heeft een bijdrage in deze ontwikkeling geleverd door het product vorm te geven, zodanig dat het product perfect aansluit bij de bestaande producten van Dovideq Medical. Gebruiksvriendelijkheid is één van de speerpunten geweest bij de ontwikkeling van het apparaat. Door het gebruik van intelligente led verlichting is het correct instellen van het apparaat zeer eenvoudig. Daarnaast is IDpartners verantwoordelijk geweest voor de complete systeemintegratie en topologie bepaling, waarbij IDpartners het product samen met eigen toeleveranciers heeft doorontwikkeld tot een functioneel prototype.

Opdrachtgever: Dovideq Medical