Agricultuur

In de landbouwsector heeft IDpartners niet alleen aan diverse producten en machines gewerkt, maar ook aan voertuigen die worden ingezet. In deze sector worden hoge eisen gesteld aan kwaliteit tegen een lage kostprijs.

Klepelmaaier

Luchtheater

Spitmachine

Hybride Tractor

Smartrac Voermengwagen