Klantwaarden vergroten met value engineering

Marge vergroten met value engineering

 

In dit artikel over value engineering laat ik zien hoe value engineering kan worden ingezet als systematiek voor het verbeteren van de klantwaarden of verlagen van de kostprijs om hiermee de marge te behouden of zelfs vergroten. Ik geef 4 strategieën die gevolgd kunnen worden.

Definitie van waarde in de value engineering

Value engineering is een systematische aanpak (DIN EN 12973 2002). De definitie van waarde kan worden uitgelegd als de volgende verhouding:

Onder klantbehoeftes verstaan we alle behoeftes van gebruikers waarin het product moet voorzien. Klantbehoeftes zijn de directe klantvoordelen die betrekking hebben op het nut van een dergelijk product, maar ook service en imago & branding vallen hier onder. Kijk maar eens naar een hedendaagse tractor of een iPhone. Alhoewel verschillende producten hebben zij gemeen dat deze al lang niet meer op basis van het pure nut alleen worden aangeschaft. In het product zijn features toegevoegd zoals een betere look, betere gebruiksgemak, betere service, etc. Voor al deze features in het product zijn kosten gemaakt (tijd, geld) en dat heeft impact op de kostprijs.

Samenhang marge, kostprijs en klantwaarde

Het figuur (afb. 1) illustreert de relatie tussen marge, kostprijs en klantwaarde. De eerste situatie is het beeld waarbij de marge onder druk staat. Een oplossing is het verlagen van de integrale kostprijs. De tweede situatie is een beter streven: naast het verlagen van de kostprijs wordt de klantwaarde vergroot met oplossingen die een minimale impact hebben op de kostprijs. T.o.v. de concurrent kan men besluiten om de verkoopprijs te behouden, omdat de marge is gezekerd. Of de waarde van het product is zodanig vergroot, dat een hogere verkoopprijs geaccepteerd wordt door de markt.

waardebepaling en waar zitten de kosten: de functiekosten

Een traject start met een analyse van de kostenopbouw op functioneel niveau: de functiekosten. Het resultaat is een functiekostenoverzicht (zie illustratie afb. 2) waarin het kostprijsaandeel over de productfuncties zijn weergegeven. In de praktijk zijn de hoofdfuncties overeenkomstig met de klantbehoeftes, immers een functie die de klant niet wil is overbodig en zal niet in het product aanwezig moeten zijn.

4 strategieën om de waarde te vergroten

Value engineering is een multidisciplinaire aanpak waarbij R&D en commercie samen de analyse van de functiekosten bespreken. Het resultaat is een overzicht welke behoeftes (de functies) belangrijk zijn voor de markt en tegen welke kosten deze in het product gerealiseerd mogen worden. Met dit inzicht wordt de juiste strategie voor de innovatie bepaald.

Vanuit value engineering perspectief hebben we 4 strategieën voor de waardeverbetering:

In de creatieve fase worden binnen de gekozen strategieën concepten gecreëerd en verder onderzocht op technische-, economische- en commerciële haalbaarheid. Potentiële verbeteringen worden vervolgens ingepland (innovatiekalender/ innovatieroadmap, projectenkalender).

Interesse in value engineering voor uw product of machine?

Wij hebben zeer veel ervaring in value engineering van B2B producten. Met onze expertise in industriële productontwikkeling, industrial design, UX design en mechanical engineering hebben we een groot aantal klanten kunnen helpen.

Wij voeren value engineering uit op basis van uw behoefte en vraagstelling. Een selectie van de mogelijkheden:

  • Faciliteren van value engineeringstrajecten binnen uw team;
  • Projectmanagement (organisatie en begeleiden) van value engineeringstrajecten;
  • Uitvoeren van conceptstudies en engineering;
  • Afhankelijk van de uitkomst van de value analyse kunnen wij onze expertise van IDpartners inzetten op gebied van industriële vormgeving , UX design, engineering en marktgerichte innovatietrajecten (zie www.idpartners.nl).

Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om uw R&D afdeling te trainen in value engineering. Aan de hand van uw bedrijfscase en oefeningen leren wij u de aanpak.  

U vindt alvast onze whitepaper over value engineering op onze website: https://www.idepartners.nl/downloads/

Contact: Arnold Heikoop / Jacques Stevens 053-4301701

Geïnteresseerd hoe vormgeving uw productwaarde vergroot? Lees dan onderstaand artikel van Jacques Stevens


Klantwaarde vergroten met design

Hoe vormgeving en UX-design de marketing kunnen helpen. Door Jacques Stevens, IDpartners, DESIGN for INDUSTRY.

Terug
Afb. 1. Relatie tussen marge, kostprijs en klantwaarde
Afb. 2. Functiekostenoverzicht
4 strategieën voor de waardeverbetering
Value engineering voor uw product of machine