Design Audit & Future Concept Study

Om snel te komen tot nieuwe design innovaties, kunnen wen starten met een Design Audit om te kijken wat de stand nu is en waar we met de huidige trends naar toe kunnen voor een frisse verschijning van uw producten.

 

Innovatie starten? 

In deze nieuwsbrief een aantal diensten van ons, om snel te komen tot nieuwe design innovaties. We kunnen starten met een Design Audit om te kijken wat de stand nu is en waar we met de huidige trends naar toe kunnen voor een frisse verschijning van uw producten.

Met de Future Concept study gaan we met zevenmijlslaarzen naar de toekomst om een concept design te genereren die als leidraad, stip aan de horizon, kan dienen voor de toekomstige producten, machines of apparaten. Hierdoor is er een strategie die helpt bij de ontwikkelingen.

Ik kom graag meer vertellen over beide proposities of een presentatie verzorgen over de functie van design voor uw team.

  

Design Audit 

Meer succes begint met een Design Audit! 

Een ontwerpaudit is een analyse van alle visuele en technische elementen van een machine, apparaat of product, gevolgd door een eerste advies voor een verbeterde richting. Uw producten zullen meer opvallen en beter verkopen.
 
In principe analyseren we:
- Visuele elementen (vormtaal, kleuren, typografie, branding);
- De prestaties en kwaliteiten van uw producten;
- UX-design en bruikbaarheid (bruikbaarheid en toegankelijkheid);
- Trends in uw markt;

En we geven een nieuwe richting voor verbetering.
 
Resultaat: Een solide startpunt voor het herontwerp van uw producten en productlijnen.

 

Future Concept Study 

Neem voorsprong en ga voor de wow factor!
In een aantal industriële sectoren houden wij de design trends bij en creëren een future concept voor machines en apparaten. Het gaat hierbij om het laten zien hoe een machine of apparaat er in de toekomst uit gaat zien als je de toon wilt zetten.
 
Waarom? Met een toekomstconcept geeft u een duidelijke visie op het ontwerp van de machines en producten die u in de nabije toekomst gaat ontwikkelen. Een toekomstconcept is een studie naar het toekomstige ontwerp van uw producten. In de automotive is het creëren van een concept car bedoeld om een merk op de kaart te zetten en richting te geven aan de innovaties die komen.
 
Wat is een future concept / toekomstconcept?
Een future concept is een prototype of studiemodel voor een nieuwe generatie machines of apparaten om te laten zien waar het heen gaat en zien hoe de markt reageert. 

 

Hoe doen we dat? 
We kijken naar trends die van invloed zijn op het ontwerp van uw producten in uw markt en kijken naar aangrenzende marktgebieden. Loop voor op de concurrentie en creëer de toekomst! Er zijn vier grote stappen:

     1. Analyse van markt, concurrentie en technologie 
         Met wie concurreert het merk en welke vormtaal is gangbaar en welke kwaliteiten of
         eigenschappen van uw merk willen we in de vorm laten spreken? Bijvoorbeeld
         innovatie en dynamiek. Veel machines zijn intelligent, futuristisch en dynamisch. 

 

     2. Moodboards
         Vervolgens gaan we met beelden deze stijl verder uitwerken in de vorm van
         verschillende moodboards. De moodboards zijn er om een stijl te kiezen die past bij
         het merk en de markt. 
  

     3. Schetsen van varianten voor machines of apparaat
         We maken op basis van het moodboard en rekening houdend met de functionaliteit
         schetsen op grof en medium niveau om te komen tot een aantal vormconcepten.
         Eerst grof, later verfijnen we dat met meer detail. Hier een voorbeeld van een
         machine uit de halfgeleiderindustrie. 
  

     4. Presenteren van de toekomststudie: het Future Concepts
         Om zowel bedrijfsintern als extern de toekomst te presenteren, maken we
         fotorealistische renderings of animaties om de markt te overtuigen en te testen.
         Voorbeelden van animaties op onze website.
  

Er zijn drie reacties op een ontwerp - ja, nee en WOW!
Ga voor WOW! 

Terug
Voorbeeld uitgangspunt, een machine voor de halfgeleiderindustrie.
Markten worden futuristischer en machines zijn dynamisch.
Moodboard met vormkenmerken die passen bij precisie, innovatie en efficiency.
Schetsen op topologisch, grof niveau.
Schetsen op medium niveau met verschillende kleurstellingen .
Future Concept schets.
Vertaling naar een 3D model.