Value Engineering

Voor betere producten en machines

Value Engineering levert u betere producten. Het product bezit de eigenschappen waar de klant om vraagt. Dit is de werkelijke waarde van een product, de waarde waarvoor de klant bereid is te betalen.

Value Engineering wordt ingezet om tijdens een (her)ontwikkeltraject van een product te kijken naar het optimaal vervullen van functies tegen een acceptabele productprijs.

Met Value Engineering wordt er op functioneel-, constructief- en detailniveau gekeken om zo tot kostenbesparing of waardevermeerdering in een product te komen. Ook de waarden zoals vormgeving en ergonomie worden in het VE-proces meegenomen. 

Value engineering is ook uitstekend startpunt  voor bedrijven die zich willen richten op:

 • Smart customization;
 • Een transitie van engineering to order  (ETO) naar configure to order (CTO);
 • Productconfiguratoren.

 Download hier onze whitepaper over Value Engineering >>

Resultaat

 • Tot 30% kostenbesparing mogelijk
 • Verlaging van de doorlooptijd  
 • Verbeterde ergonomie
 • Betere prestaties

Voorbeelden value engineering

Industriële reinigingsmachine

 • Totale kostenreductie van 30%;
 • Doorlooptijd bij klantorder verkort met 50%;
 • Overtuigende vormgeving;
 • Verlaagd energieverbruik;
 • Verbeterde ergonomie.
 • Tot 25% kostenreductie;
  • Toepassen van andere productietechnieken
  • Modularisatie
 • Aansprekend design.